CONTROLL® INNERSEAL - Djupimpregnering


Controll®Innerseal är en kristalliserande djupimpregnering som skyddar betong mot fuktproblem samt förstärker mineraliska underlag. Skyddet är diffusionsöppet och permanent.


Innerseal är en giftfri och färglös djupimpregnering som förhindrar inträngning av vatten, sur nederbörd, oljor och andra föroreningar. Därmed skapas ett förebyggande skydd mot armeringskorrosion, karbonatisering, sprickbildning, saltutslag, vittring och algpåväxt.

Innerseal bildar olösliga kristaller ett par centimeter ner i betongen och blir en integrerad del av underlaget. Skyddet är permanent och okänsligt för yttre påverkan som tex nötning och slag. Innerseal har också mycket goda förstärkande egenskaper i gammal och ny betong och bruksfog.

Det behandlade underlaget blir inte vattenavvisande (hydrofobisk) och kan därför beläggas med t.ex. puts eller betong. Önskas en vattenavvisande yta rekommenderas en kombinationsbehandling med Controll®Topseal. För fläckskydd på slipat betonggolv rekommenderas Ameripolish 3DSP eller SR2 (oljeresistent).

För betongytor med extra högt ställda krav mot hårt slitage, klorider eller aggressiva vätskor rekommenderas en kombinationsbehandling med Innerseal och Controll®Innerseal Plus(+).


Testat och certifierat enligt:

EN 1504-2, System 2+ (CE)
Produkter och system för skydd och reparation – Ytskyddsprodukter för betong

DIN 11622-2 (TÜV)
Kemikalieresistens avfall/biogas anläggningar

Life-365 / Nordtest NT-Build 492
Kloridskydd, armerad betong får 3 ggr längre livslängd

EN ISO 12873-2: 2005
Godkänt för direktkontakt med dricksvatten upp till 70oC

Kärnkraftverk (VATTENFALL)
Klass: Green 2, används bl.a. i Wet Well (reaktorinneslutning) och kylvattenkanaler

Byggvarubedömningen och  SundaHus
Rekommenderas

ECO-Institute
Fri från VOC, Cancerogena, mutagena, reproduktionsskadliga flyktiga organiska ämnen


ANVÄNDNING

Permanent vattentätning av betong
Ytförstärkning av betong och puts
Återstärkning av vittrande fog och puts
Karbonatiseringsskydd
Armeringsskydd
Motverka sprickbildning vid gjutning

OMRÅDEN

Betong, murverk och puts
Vägar, broar, tunnlar
Bassänger, VA system
Industri- och lagergolv
Grunder, bottenplattor
Betong i marin miljö
Fasader, källare, murar
Balkonger, trappor
Motverka sprickbildning vid gjutning och betonglagningar

HÅRT UTSATTA OMRÅDEN

i kombination med Innerseal Plus(+)
P-hus, garage, tvätthallar
Reningsverk, frysrum
Lantbruk, biogassilos
Sågverk, virkestorkar
Miljö- och avfallsanläggningar

FÖRDELAR

Miljövänlig
Diffusionsöppen
Syraresistent
Engångsbehandling
Ökar livslängden
Minskar underhållsbehov
Dammbinder
Lättare att hålla rent








ECO_Innerseal-small.jpg
sundahus_.png logotypeBVB.gif aqualogy.jpg
tuv_lga_logo2.gif CE-1504-2.gif