BETONIN JA SEMENTIN VAURIOTEKIJÄT

Vesi

VESI


Sisääntunkeutuva vesi on betonin pahin vihollinen. Vesi kuljettaa haitallisia aineita, kuten klooria, rikkiä ja muita happoja. Ne liuottavat betonin sideaineet (kalkin liukeneminen), laskevat betonin pH-arvoa ja aiheuttavat raudoituksen ruostumisen. Betoni rapautuu hitaasti ja lujuus heikkenee. Controll®Innerseal nostaa betonin pH-arvoa (11,5) ja vahvistaa sideainetta. Silikaatit kiteytyvät betonin huokosiin ja pysäyttävät veden tunkeutumisen. Suojaus on hengittävä eli betonin kosteus pääsee haihtumaan.


CO2

HIILIDIOKSIDI JA RAUDOITUKSEN RUOSTUMINEN


Ilmassa oleva hiilidioksidi (CO2) reagoi betonin kalkin ja veden kanssa, jotka muuttuvat kalsiumkarbonaatiksi (karbonatisoituminen). pH-arvo laskee tässä prosessissa ja betoni rapautuu. ”Terveen” betonin pH-arvo on 12-13. Jos se laskee alle 9,5, raudoitus alkaa ruostua, joka puolestaan laajenee ja halkaisee betonin. Controll©Innerseal pysäyttää veden tunkeutumisen, estää pH-arvon laskun ja raudoituksen ruostumisen.


PAKKANEN_2

PAKKANEN


Kun betonissa oleva makeavesi jäätyy, se laajenee 9 % ja betoniin syntyy suuria jännityksiä. Yhdessä heikkenemisen (esim. liukeneminen) kanssa tämä voi aiheuttaa betonin halkeamisen. Tilanne vain pahenee, jos vesi vuorotellen sulaa ja jäätyy. Jos vedessä on suolaa (esim. meri- tai tiesuolaa), vesi laajenee jäätyessään > 15 %. Tuloksena on kiihtyvä vaurioprosessi, jonka seurauksena betoni halkeilee ja pinta lohkeilee. Controll©Innerseal estää veden tunkeutumisen ja vaurioprosessi pysähtyy.


SUOLA

SUOLAHÄRMÄ


Valkoiset läikät betonin pinnalla osoittavat, että veden aiheuttama liukenemisprosessi on käynnissä. Vesi liuottaa suoloja ja kalkkia betonin sisältä, jonka kulkeutuvat betonin pinnalle kapillaarisesti. Veden haihtuessa suola ja kalkki jäävät betonin pinnalle. Controll®Innerseal sitoo tehokkaasti kalkin betoniin, tukkii betonin kapillaarijärjestelmän ja pysäyttää liukenemisen.


ASR

ALKALISILIKAATTIREAKTIOT (ASR)


ASR ilmenee, kun alkalireaktiivinen kiintoaines joutuu kosketuksiin sementtipastan alkalien kanssa ja muodostaa viskoosin geelin. Geeli laajenee absorboidessaan vettä, ja voi aiheuttaa betonin halkeamisen. Koska lähtökohtainen syy on se, että on käytetty väärää kiintoainesta (reaktiivinen kiviaines), ongelmaan ei ole selkeää ratkaisua. Kyllästämällä betoni Controll®Innersealilla estetään veden tunkeutuminen ja vaurioprosessi hidastuu huomattavasti.


HAPPO

HAPPOSADE


Ilmassa olevat epäpuhtaudet ovat yksi merkittävimmistä syistä betoni hajoamiseen. Rikkidioksidi (SO2), vesi ja happi muodostavat rikkihappoa. Rikkihappo reagoi betonin kalsiumin kanssa ja muuttuu kalsiumsulfaatiksi, joka muodostaa ohuen kalvon betonin pinnalle. Kalvon takana jatkuu hajoamisprosessi, jossa sementti rapautuu ja murenee. Controll®Innerseal muodostaa syvälle tunkeutuvan haponkestävän suojauksen betoniin ja estää nesteen tunkeutumisen.


KALVO

TIIVIIT PÄÄLLYSTEET JA MAALIT


Veden ja haitallisten nesteiden tunkeutumisen estämiseksi käytetään usein diffuusiotiiviitä kalvopäällysteitä, kuten bitumia ja epoksia. Jos on olemassa riski, että alapuolelta nousee lisää vettä (esim. lattialaatta), on olemassa riski, että kalvo irtoaa ja sen alle muodostuu kaasukuplia. Jos tiivis kerros menee rikki esim. iskun tai hankauksen seurauksena, vesi ja haitalliset nesteet tunkeutuvat sisään eikä niitä voi tuulettaa pois. Betonin jatkuvasti korkea kosteuspitoisuus kiihdyttää piilevää vaurioprosessia. Controll®Innerseal muodostaa hengittävän, betoniin integroituneen suojan, joka ei välitä lisävedestä ja kestää iskuja ja hankausta. Pinta voidaan tarkastaa ja suojaus mahdollistaa paikalliset korjaukset minimaalisella esityöllä.