PALVELUT

Tarjoamme kosteusongelmien ratkaisupalveluja ja laadimme toimivia ja pitkäaikaisia suojausratkaisuja betoni-, tiili- ja rappausrakenteille. Mineraalimateriaaleilla on erittäin monimutkainen koostumus ja ne reagoivat eri tavoin ulkoisiin tekijöihin. Ongelman syyn tunteminen ja ymmärtäminen on ratkaisevaa, jotta voimme tehdä oikeita päätöksiä toimenpiteistä. Komsolin koottu asiantuntemus ja kansainvälinen tutkimuslaitoksista, konsulteista ja urakoitsijoita koostuva verkostomme tukee sinua projektissasi.

KYLLÄSTYS JA TIIVISTYS


Komsol tai sen valtuuttamat urakoitsijat suorittavat rakenne- ja toimialakohtaiset suojaustoimenpiteet.
 • Syväkyllästys betonin ja raudoituksen suojaamiseksi
 • Betonin suojakyllästys kemiallisesti syövyttävissä ympäristöissä
 • Betonipintojen vahvistus
 • Rapautuneiden betoni- ja tiilirakenteiden vahvistus
 • Betonin tiivistys
 • Betoni- ja tiilikiinteistöjen kosteussuojaus
 • Hiottujen ja kiillotettujen betonipintojen värjäys ja tahrasuojaus

KOULUTUS JA VALTUUTUS


Komsol tarjoaa urakoitsijoille rakennekohtaisia kosteusongelmia ja soveltuvia kyllästystekniikoita koskevaa koulutusta ja sertifiointeja.
 • Suojausjärjestelmä
 • Tilannearviointi
 • Esityöt
 • Käsittelymenetelmät
 • Arviointi ja seuranta

 

PROJEKTITUKI


Komsol tukee tilaajia, konsultteja ja urakoitsijoita asiantuntemuksellaan projektin kaikissa vaiheissa.
 • Vaurioselvitys ja syyanalyysi
 • Materiaalikoestus
 • Riskiarvioinnit
 • Kohdekohtaiset käsittelyohjeet
 • Toiminnan varmistus "proof of concept"

TILANNEARVIOINTI


Alustan kunnon, riskien ja vauriosyiden määrittäminen.
 • Kosteusmittaus – digitaalinen pitkäaikaismittaus
 • Karbonatisoituminen (betonin pH:n mittaus)
 • Betonin kloridipitoisuus
 • Betonin/raudoituksen GPRS-skannaus (maatutka)
 • Peitekerroksen mittaus
 • Jäätymistestaus sääkaapissa