TESTIT JA SERTIFIKAATIT

Yleiset testit ja CONTROLL ®-tuotteita testanneiden laitosten ja viranomaisten sertifikaatit.  Suoritamme myös projektikohtaisia testejä, jotta voimme arvioida vaikutuksen ja lopputuloksen tietyllä alustalla. Ota yhteyttä info@komsol.se ja pyydä haluttu raportti tai lisätietoa projektikohtaisista testeistä.

 

TUOTANNONVALVONTASertifioitu tuotannonvalvonta Euroopan neuvoston direktiivin SYSTEM 2+ mukaan Tuotannonvalvonta on edellytys sille, että CE-merkityt tuotteen saavat System 2+ ja jotta niitä voidaan käyttää merkittävän arvon omaavissa kiinteistöissä, infrastruktuureissa ja rakenteissa EU:n sisällä.  Sertifikaatti (ENG)


SUORITUSTASOEN 1504-2, System 2+, Suojaus- ja korjaustuotteet ja -järjestelmät – Betonin pintasuojaustuotteet.
Innerseal ja Innerseal Plus (+) täyttävät reilulla marginaalilla kyllästykselle asetetut vaatimukset ja ne on CE-merkitty system 2+:n mukaan. CE-merkintä on koko EU:ssa lakisääteinen vaatimus betonin pintasuojaustuotteille (kyllästys, vedenhylkivyys ja pintakerros). System 2+ on ehdoton vaatimus, jos tuotetta käytetään rakennuksissa. Suoritustasoilmoitukset voi ladata kunkin tuotteen osalta kohdasta DOKUMENTAATIO.

Nordtest NT-Build 492 / Life-365 - Klorideille altistuvan raudoitetun betonirakenteen laskettu elinikä
Innerseal suojaa testatusti klorideilta pohjoismaisen NT-Build 492:n mukaan. Arvot viedään sitten parametreina kansainväliseen Life-365-ohjelmistoon, joka laskee betonirakenteen eliniän. Tulokset osoittavat, että Innerseal-käsittely antaa raudoitetulle betonille 3-kertaisen eliniän. Raportti lähetetään pyynnöstä.

Kemikaalikestävyys / happotesti DIN 11622-2 biokaasu- ja rehusiiloille
Maailman suurimmilla biokaasumarkkinoilla Saksan valtio, vakuutusyhtiöt ja rahoittavat pankit asettavat korkeat vaatimukset biokaasusiilojen kemikaalikestävyydelle. Suojaavien tuotteiden on siksi läpäistävä DIN 11622-2 mukainen testi, jossa käsitelty betoni altistetaan väkevälle voihapolle, etikkahapolle ja maitohapolle 3 kuukauden ajan. Innerseal läpäisi testin ilman huomautuksia. Alkuperäinen dokumentaatio on saksankielinen, mutta olemme kääntäneet sen ruotsiksi, englanniksi ja espanjaksi. Raportti lähetetään pyynnöstä.Käyttö ydinvoimaloissa
Vattenfall on testannut ja hyväksynyt Innersealin luokitukselle: GREEN-2, joka tarkoittaa, että sitä saa käyttää kaikkialla ydinvoimaloissa ja että ylimäärä on kerättävä talteen. INNERSEAL on mukana Forsmarkin monivuotisessa projektissa, jossa tavoitteena on suojata ja pidentää WetWellin (reaktorin suojarakennuksen) ja jäähdytyskanavien betonin elinikää.

Tiilen kosteussuojaus
Münchenin tekninen yliopisto on testannut tiilen vedenimukykyä. Yhdistelmäkäsittely Innersealilla ja Topsealilla pienensi imukyvyn 1/20-osaan. Raportti lähetetään pyynnöstä.

Återstärkning och betongrehabilitering
Imasalab har testat pH i gammal urlakad betong och påvisat att Innerseal ökar pH signifikant, i provfallet från 8,8 till 10,1. Denna ökning innebära att rehabilitering istället för rivning kan vara ett mycket bra alternativ. Testet visar också att förebyggande underhåll med Innerseal inte bara är viktigt utan också mycket lönsamt.
 

YMPÄRISTÖSuosittelemme: Innerseal, Innerseal Plus ja Topseal.
Byggvarubedömningen on koonnut Ruotsin suurimmat kiinteistönomistajat sopimaan yhdestä standardista ja yhdestä järjestelmästä. Yhdessä ne asettavat vaatimukset ja ottavat vastuun kestävästä, ympäristöystävällisestä rakentamisesta nykyisiä ja tulevia sukupolvia varten.

Suositellaan/hyväksytään: Innerseal, Innerseal Plus ja Topseal.
SundaHus Miljödata suorittaa Ruotsin rakennus- ja kiinteistösektorille tuotteiden terveys- ja ympäristöarviointeja uudisrakentamista, saneerausta ja käyttöä varten. Asiakkaisiin lukeutuu yksityisiä, kunnallisia ja valtiollisia kiinteistöyhtiöitä, aluevaltuustoja, konsultteja ja urakoitsijoita. Arviointiasteikko on A–D, joista A ja B ovat hyväksyttyjä.

Myrkyllisen/ympäristölle vaarallisen sisällön analysointi: 0% VOC
Saksalainen ECO-instituutti suorittaa kemiallisia analyysejä valmiille tuotteille ja etsii karsinogeenisiä, mutageenisia ja lisääntymistä vaarantavia haihtuvia orgaanisia aineita. Tuloksessa ei ollut huomautuksia. Raportti on saksankielinen ja lähetetään pyynnöstä.

JUOMAVESIEN ISO 12873-2: 2005 (EU-standardi)
Innerseal ja Innerseal Plus on laboratoriotestattu ja hyväksytty suoraan kosketukseen juomaveden kanssa 70 oC saakka. Raportti lähetetään pyynnöstä.

Suora kosketus juomaveden kanssa
Norjan Folkhälsoinstitutet suoritti toksikologisia testejä materiaaleille, jotka tulevat suoraan kosketukseen juomaveden kanssa. ”Folkhälsoinstitutet suoritti terveellisyysanalyysin Innersealille ja totesi, että tuotteen käytöstä kosketuksissa juomaveden kanssa ei aiheutunut toksikologisia ongelmia.” Raportti lähetetään pyynnöstä.

Suora kosketus juomaveden kanssa
Norjalainen Miljöstyrelsen vakuuttaa, että Innersealin käyttäminen betonivaurioiden tiivistämiseen ei aiheuta veden laadullista tai terveydellistä heikkenemistä. Raportti lähetetään pyynnöstä.