Rengöring av betong, tegel och puts

 

CONTROLL® DEEPCLEAN  -  Avfettning

 

Controll®DeepClean är ett alkaliskt vattenbaserat avfettningsmedel för rengöring av betong och andra mineraliska ytor som förorenats av fett och oljor.


Användningsområden:
DeepClean är speciellt utvecklat för att rengöra betongytor på djupet inför impregnering, målning eller annan skyddsbehandling. Produkten har mycket goda lösningsegenskaper för olja, asfalt, fett, vägsalt och de flesta föroreningar.

Spädes:
Hårt förorenat - 1:1 med vatten.
Normal rengöring - 1:4 med vatten.
Tips: Varmt vatten (upp till 40°C) ökar avfettningseffekten betydligt.

OBS, DeepClean får EJ användas med andra kemikalier, på aluminium eller eloxerade ytor. glas eller andra blanka ytor vilka måste täckas/skyddas noggrant.

Arbetstemperatur:

Undvik arbetstemperatur där underlaget understiger 5°C.

Applicering:
DeepClean kan hällas ut eller på större ytor appliceras med lågtrycksspruta. Bearbeta fläcken med en borste och låt verka i ca 5-15 min. Avlägsna resterna med våtdammsugare. Skölj sedan ytan rikligt med varmvatten alternativt hetvatten/högtryck. Upprepa behandlingen tills önskat resultat uppnåtts.

Skyddsutrustning:
Produkten är vid normal användning inte hälsofarlig. Se upp för areosoler och stänk. Använd alltid andningsskydd, skyddsglasögon, gummihandskar, skyddskläder och täta skyddsskor av tex gummi.

Märkningsplikt:

På grund av produktens höga pH-värde i koncentrat är den klassificerad som frätande.
Frakt: Normal marktransport, klassat som begränsat farligt gods. Skickas ej med flyg.


 

ANVÄNDNING

Avfettning och grovrengöring innan impregnering eller målning

UNDERLAG

Betong, tegel och puts
Garagegolv, industrigolv, verkstäder,
cisterner, bränslepumpar, marksten

FÖRDELAR

Effektivt och högkoncentrerat

TEKNISK DATA

Form/Konsistens:   Flytande
Färg:   Blank/gulaktig vätska
Lukt:   Ingen
Löslighet:   Lösligt i vatten
Kokpunkt:   >100 °C
Densitet:   1,1 / 20 °C
Brukstemperatur:   5 – 40 °C
pH - koncentration:  13,5
Biologiskt nedbrytbar:  Ja
Förpackning:  5 liter / 25 liter 

 
 


CONTROLL® CONCLEAN  -  Syratvätt

 

Controll®ConClean är ett miljö- och användarvänligt alternativ till saltsyra. Tar effektivt bort kalkutfällningar, bruksrester och rostfläckar utan att fräta.


Användningsområden:
Syratvätt av de flesta sten/betongytor som tegel, betong, natursten m.fl. Har mycket god verkan på kalkutfällningar, rostfläckar, saltutslag samt murnings- och betongredskap. ConClean bör inte användas på polerad betong eller terrazzo då ytan kan mattas ner.

Arbetstemperatur:
Undvik arbetstemperatur där underlaget understiger 5°C.

Spädes:
ConClean spädes med vatten 1:1 eller upp till 1:10 beroende på uppgiften.

Applicering:
Applicering kan ske med pensel, roller eller lågtrycksspruta. Låt verka några minuter. Bearbeta ytan med borste och skölj därefter med vatten. Vid behov, upprepa behandlingen. Murnings- och betongverktyg rengörs med spädning 1:1 med vatten och låt verka upp till 1 timme.

Skyddsutrustning:
Produkten är vid normal användning inte hälsofarlig. Skydda dig mot stänk och använd alltid skyddsglasögon, gummihandskar och skyddskläder/skor.

Märkningsplikt:
Irriterande.


 

ANVÄNDNING

Syratvätt, avlägsna kalkutfällningar
Rengöring av betong-/murningsredskap

UNDERLAG

Betong, tegel, puts, natursten
Fasader, murar, golv etc

FÖRDELAR

Effektivt och högkoncentrerat
Miljövänligt alternativ till saltsyra

TEKNISK DATA

Form/Konsistens: Flytande
Färg: Blank/gulaktig vätska
Lukt: Ingen
Löslighet: Lösligt i vatten
Kokpunkt: >100 °C
Densitet: 1,1 / 20 °C
Brukstemperatur: 5 – 40 °C
pH - koncentration: 1,5 ±0,5
Biologiskt nedbrytbar: Ja
Förpackning: 25 liter