CONTROLL TOPSEAL®- Fukskydd för fasad och takpannor

PP_Topseal_hydrophobic_impregnation.jpgControll Topseal® skapar ett effektivt hydrofobiskt fuktskydd för fasader, tegel och takpannor. Skyddet är långtidsverkande, diffusionsöppet och håller borta alger och mossa.Topseal® är en vattenavvisande (hydrofobisk) impregnering som skyddar vertikala ytor som tegelfasader och putsfasader mot fuktinträngning och fuktskador. Topseal® har även utmärkta egenskaper för att skydda takpannor mot vittring, frost, alger och mossa. Topseal® ger också ett bra skydd mot nedbrytande UV-strålning. Silikaterna i Topseal har också en återstärkande effekt och binder upp betongdamm.

Topseal® tränger djupt in i kapillärer, mikrosprickor och porer utan att bilda en tät film eller mörka ner underlaget. För bästa resultat skall underlaget vara sprickfritt, rengjort och relativt torrt. Det är tre viktiga regler som gäller generellt för alla typer av hydrofoberingstekniker:

  • Sprickfritt - annars ökar risken för inläckage och lokala fukt- och frostskador.
  • Rent och torrt - smuts, alger och vatten i porer och kapillärer försämrar inträngning av hydrofoberingsvätskan vilket ger ett sämre skydd
En fasadbehandling ska alltid föregås av en besiktning och eventuella defekter ska vara åtgärdade innan en behandling utförs. En hydrofobering stoppar endast kapillär vatteninträngning och ersätter aldrig ett eftersatt reparationsbehov. Är underlaget rent, torrt och sprickfritt så förlänger en Topseal® hydrofobering livslängden och minskar underhållskostnaderna betydligt. Topseal® är en slutbehandling och kan inte övermålas.


Testat och certifierat enligt:


EN 1504-2, System 2+ (CE)
Produkter och system för skydd och reparation – Ytskyddsprodukter för betong

Byggvarubedömningen och  SundaHus
Rekommenderas

ECO-Institute
Fri från VOC, Cancerogena, mutagena, reproduktionsskadliga flyktiga organiska ämnen

 


ANVÄNDNING

Fasader
Takpannor
Utemiljöer
Grunder
Socklar
Murar
Skorstenar
Golv inomhus


UNDERLAG

Tegel
Puts
Betong
Kalksten och sandsten
Vit och ljus marmor
Fogar runt kakel och klinker
Porös natursten


FÖRDELAR

Miljövänlig - certifierad
Vattenavvisande
Hög diffusionsöppenhet
Motverkar vittring
Ökar livslängden
Bevarar utseendet
Effektivt fuktskydd
Skyddar på djupet


sundahus_.png
logotypeBVB.gif

CE-1504-2.gif