PROFESSIONELLA TJÄNSTER

Vi erbjuder tjänster för att lösa fuktproblematik och skapa funktionella och långsiktiga skyddslösningar för betong, murverk och puts. Mineraliska material har en mycket komplex sammansättning och reagerar olika på yttre skadliga faktorer. Kunskap och förståelse om orsaker till problemen är avgörande för att kunna ta beslut om rätt åtgärder. Vår samlade expertis inom Komsol och vårt internationella nätverk av provningsinstitut, spetskonsulter och entreprenörer bistår i era projekt. Kontakta oss för mer information.

IMPREGNERING & HYDROFOBERING


Konstruktions- och verksamhetsspecifika skyddsåtgärder, utförs av Komsol eller auktoriserade entreprenörer.
 • Djupimpregnering för skydd av betong och armering
 • Skyddsimpregnering för betong i kemiskt aggressiv miljö
 • Ytförstärkning av betongytor
 • Återstärkning av vittrande betong och murbruk
 • Vattentätning av betong
 • Fuktskydd för fastigheter av betong och murbruk
 • Infärgning och fläckskydd för slipad och polerad betong

UTBILDNING & AUKTORISERING


Komsol utbildar och auktoriserar entreprenörer i konstruktionsspecifik skadeproblematik och tillämplig impregneringsteknik.
 • Skyddssystem
 • Tillståndsbedömning
 • Förarbeten
 • Behandlingsmetoder
 • Utvärdering & uppföljning

 

PROJEKTSUPPORT


Komsol bistår beställare, konsulter och entreprenörer med vår expertis under projektets alla faser.
 • Skadeutredning och orsaksanalys
 • Materialprovning
 • Riskbedömningar
 • Objektspecifika behandlingsinstruktioner
 • Funktionsverifiering "proof of concept"

TILLSTÅNDSBEDÖMNING


Att fastställa konditionen på underlaget, risker samt orsaker till skador.
 • Fuktmätning – digital långtidsmätning
 • Karbonatisering (pH mätning i betong)
 • Kloridhalt i betong
 • GPRS scanning (georadar) betong/armering
 • Täckskiktsmätning
 • Frostprovning i klimatkammare