Betongimpregnering av vattenverk och reservoarer

Vattenreservoarer och bassänger i vattenverk och liknande konstruktioner uppstår det problem med läckage och erosion. Med Innerseal betongimpregnering tätas och förstärks betongen på djupet på ett miljövänligt sätt. Våra produkter är noggrant testade och självklart godkända för direktkontakt med dricksvatten.

Impregnera reservoarer och bassänger i betong

Reservoarer och bassänger drabbas främst av två typer av problem: läckage samt erosion i ytskiktet pga. av den friktion som uppstår av vatten i rörelse. På sikt lakas cementpastan ur betongen, det uppstår en pH-sänkning som medför armeringskorrosion och spjälkning.

Genom att impregnera betongen med Innerseal blir både ytan och underliggande konstruktion tåligare, och klarar vattnets friktion bättre. Med Innerseal stoppas också erosionen, eftersom cementen binds upp och förstärks av silikaterna i produkten. Impregneringen tränger djupt in i betongens porösa struktur, och ger därmed ett djupgående skydd mot all typ av nötning. Därmed får anläggningen lägre underhållskostnader och livslängden ökar. I regel förlängs livslängden med 3ggr genom en behandling (se test: Nordtest + Life 365).

Finns det problem med läckage genom gjutskarvar eller statiska sprickor tätas dessa antingen med vår kristalliserande slamma eller med injektering. Varje projekt är unikt och anläggningens skick och omgivande förutsättningar styr vilken metod vi rekommenderar.

Miljövänlig impregnering för betong i kontakt med dricksvatten

I vattenverk och liknande verksamheter ställs höga krav på bibehållen vattenkvalitet. Innerseal är en miljövänlig produkt som är noggrant testad av flera instanser och är godkänd för direktkontakt med dricksvatten upp till +70 C enligt EU-standarden EN ISO 12873-2: 2005.

 

Klicka på en bild för bildspel / projektinformation.