Impregnera betong i garage och parkeringshus

Garage och parkeringshus ska klara både fukt utifrån, salter och föroreningar som bilarna drar in. Betongen i sig är känslig för just fukt och skadliga ämnen, men med betongimpregnering får hela konstruktionen ett långtidsverkande skydd.

Impregnera garagets golv och väggar – skydda hela betongkonstruktionen

Garage och parkeringshus ska klara fukt som kan tränga in från utsidan, men också vatten, salter (klorider) och andra föroreningar som under vintern följer in med bilarna. Eftersom betong är ett poröst material sugs vatten och salter in och når med tiden djupt ner i betonggolvet och upp i väggar och pelare, som börjar vittra sönder. När fukt och salter når armeringen börjar den rosta, och den bärande konstruktionen skadas. En renovering i det läget innebär stora ingrepp till mycket höga kostnader. Förvånansvärt nog är nästan alla nya och äldre bostadsgarage helt oskyddade. 

Det är smartare och mer kostnadseffektivt att impregnera golv, väggar och pelare i garage och parkeringshus med betongimpregnering Innerseal och Innerseal Plus(+). Ytorna står då emot fukt, klorider och nötning från trafik, vilket inte bara förlänger konstruktionens livslängd markant utan också sänker underhållskostnaden.

En skadad betongkonstruktion kan se oskadd ut – men hur mår ert garage egentligen?

Garage och parkeringshus är bärande konstruktioner som måste tåla höga laster. Innan man gör en åtgärd i äldre garage och parkeringshus skall en noggrann tillståndsbedömning utföras av en sakkunnig expert på konstruktionstypen. Vi gör inledande undersökningar samt bistår konsulter bland annat med kartläggning av armering och skyddande täckskikt genom GPRS georadar, analyser av betongens skyddande egenskaper och provbehandlingar. Viktigt att tänka på är att en skadad betongkonstruktion kan se helt ”frisk” ut på ytan trots att armeringen är sönderrostad och därmed kraftigt försvagad. Det gör vår inledande tillståndsbedömning extra viktig. Åtgärder ger alltid resultat, men det är först när vi vet problemens art och omfattning som vi kan hjälpa er med rätt lösning.

 

Klicka på en bild för bildspel / projektinformation.