Fuktskydd av fasader med puts, tegel och betong

Fukt i fasader kan orsaka stora problem, både i form av skador på byggmaterialet och ett försämrat och i värsta fall hälsovådligt inneklimat. Med rätt ytskydd förblir fasaden torr och skadefri längre vilket också ger lägre underhållskostnader och ett högre isolervärde.

Impregnering för skydd av fasader

Om fukt tränger in i fasaden skadas byggmaterialet både utvändigt och invändigt. Det leder till dyra reparationer, ofta långt tidigare än vad som annars vore fallet. En fuktskadad fasad påverkar också inneklimatet för dem som vistas i byggnaden, eftersom fukt är en förutsättning för mögel, svamp och annan mikrobakteriell påväxt. Med hjälp av våra produkter Innerseal och Topseal kan ni skydda er fasad mot fukt, föroreningar och annan kemisk påverkan och samtidigt sänka både underhållskostnader och energiförbrukning.

Olika fasader kräver olika skydd – våra specialister hjälper er

Varje fasad är unik. Därför börjar vi alltid med en grundlig besiktning där vi går igenom befintliga skador och vad som orsakat dem. Byggnadens hela klimatskal, det vill säga inte bara väggar utan också tak, fogar, plåtar, ventiler, fönster med mera, gås noggrant igenom. På så sätt kan vi identifiera brister och avgöra vilket förarbete som krävs innan en fuktskyddsbehandling kan utföras. Tegelfasader är till exempel mycket komplexa konstruktioner. För att vår behandling ska ge ett fullgott fuktskydd krävs det att underlaget är felfritt. Att impregnera eller hydrofobera en redan skadad fasad fungerar inte. Laga skadorna först, fuktskydda sedan.

Vilken produkt och metod som sedan ska användas beror på fasadens material och kondition. Vi hjälper er att avgöra det, till exempel genom att göra absorptionsprover och behandla provytor. Våra auktoriserade entreprenörer har god material och konstruktionskännedom. För fuktskydd av tegelfasader kräver vi till exempel murarutbildning eller motsvarande kunskap och erfarenhet. På så sätt säkerställer vi att er fasad är i trygga händer.

Klicka på en bild för bildspel / projektinformation.