Betongimpregnering i lantbruk

Vid djurhållning och lantbruk ställs höga krav på hygien, samtidigt som miljön är aggressiv och slitaget hårt. I ett sådant läge är naturlig och miljövänlig betongimpregnering en smart lösning.

Impregnering för hygieniskt skydd av betongytor i lantbruksmiljö

Våra miljövänliga produkter för impregnering av betong lämpar sig mycket väl för användning i miljöer för djurhållning och lantbruk. Det kan till exempel handla om skydda betongytor i fågeluppfödning, foderbord, mjölkstationer, plansilos med flera och därmed förlänga livslängden. Alla våra produkter är mineraliska, helt miljövänliga, och innehåller endast mineraliska ämnen (silikater) som redan finns naturligt i betongen.

Vad gäller betonggolv och betongväggar vid djurhållning gör våra produkter och metoder för betongimpregnering det möjligt att klara högt ställda krav på hygien. En impregnerad betongyta är tät; urin, avföring, vätskor och kemikalier kan inte längre tränga in i betongen när den är impregnerad. Risken för kontaminering minskar avsevärt. Det innebär också att ytan blir lätt att städa och sanera. Impregneringen skyddar även betongen mot aggressiva rengöringsmedel och högtryckstvätt, inga föroreningar blir kvar i den impregnerade betongens ytstruktur. En bättre hygien i djurhållningen är också en förutsättning för minskad användning av antibiotika.

 

Klicka på en bild för bildspel / projektinformation.