CONTROLL® INNERSEAL PLUS - Ytskydd och förstärkning av betong

PP_INNERSEAL_PLUS_Concrete_protection.jpg


Controll®Innerseal Plus(+) förstärker betongytor mot hårt slitage samt skyddar mot klorider och aggressiva vätskor. Skyddet är diffusionsöppet, långtidsverkande och syraresistent.


Innerseal Plus(+) är en kristalliserande ytskyddsimpregnering speciellt utvecklad för skydd och förstärkning av betong i utsatta miljöer. I samband med betongslipning används Innerseal Plus(+) som ytförstärkare och por-sprickfiller utan att påverka färg eller risk för vita utfällningar. En behandling ger en mycket slag- och reptålig yta. Innerseal Plus(+) kan även infärgas med Ameripolish färgsystem Color Juice 3D för att skapa en dekorativt skyddad betong.

Innerseal Plus(+) är baserad på högfiltrerade litiumsilikater med snabb reaktionstid (15-20 min). Ytan kan i normalfall tas i bruk redan efter 1 timme vilket minimerar ev. stillestånd i en verksamhet eller byggproduktion. Innerseal Plus(+) tränger djupt in i kapillärer, mikrosprickor och porer och bildar olösliga kristaller som blir en integrerad del av betongen. Kristallstrukturen stoppar transporten av vätskor men släpper igenom ånga (diffusion). Genom att skyddet är djupgående är det okänsligt för yttre påverkan som t.ex. nötning och slag.

En behandling ökar slitstyrkan (nötningshärdighet) i ny betong med över 35% och har en kraftigt återstärkande effekt på äldre vittrande betong, puts och cementbaserat flytspackel.

Den behandlade ytan blir lätt vattenavvisande (hydrofobisk) och är en slutbehandling. Om det finns tillskjutande fukt i underlaget ska en förbehandling ske med Controll®Innerseal vattentätande djupimpregnering. För fläckskydd på slipat betonggolv rekommenderas Ameripolish 3DSP eller SR2 (oljeresistent).


Testat och certifierat enligt:
 

EN 1504-2, system 2+ (CE)
Produkter och system för skydd och reparation – Ytskyddsprodukter för betong

DIN 11622-2 (TÜV)
Kemikalierestistens avfall / biogas-anläggningar

Byggvarubedömningen och SundaHus
Rekommenderas

ECO-Institute
Fri från VOC, Cancerogena, mutagena, reproduktionsskadliga flyktiga organiska ämnen


ANVÄNDNING

Ytförstärkning av ny/gammal betong
Tätning av sprickor och porer
Skydda mot aggressiva kemikalier
Golvslipning (densifier)
Infärgning av befintlig betong och puts

OMRÅDEN

Betonggolv i utsatt miljö
Industrigolv, lagergolv, slipade dekorativa golv
P-hus, garage
VA system, reningsverk
Bryggor, kajer
Tvätthallar, verkstäder
Kyl- och frysrum
Lantbruk, biogassilos
Sågverk, pappersbruk
Miljö- och avfallsanläggningar
Balkonger, trappor

FÖRDELAR

Miljövänlig
Diffusionsöppen
Syraresistent
Engångsbehandling
Ökar livslängden
Minskar underhållsbehov
Dammbinder
Lättare att hålla rent


sundahus_.pnglogotypeBVB.gif aqualogy.jpg
tuv_lga_logo2.gifCE-1504-2.gif