Komsol – specialister på fuktskydd och ytskydd för betong

Betong är ett tåligt material på många sätt. Vissa tror att det håller för evigt. Men på grund av sin porösa struktur är betong känsligt för fukt. Vi på Komsol är specialister på att förebygga och lösa fuktproblematik i alla typer av betongkonstruktioner. All betong måste skyddas för att hålla. Vi vet hur.

Komsol arbetar sedan 2001 med fuktskydd, vattentätning och ytskyddsförstärkning av betong, puts och tegel. Våra produkter och metoder motverkar dessutom både kemisk och mekanisk nedbrytning av betongen.

En liten aktör som jobbar stort

Komsol finns representerade med egna kontor och genom partners i Europa, Afrika, Sydamerika, Mellanöstern och Asien. Med hjälp av auktoriserade entreprenörer världen över når våra produkter och metoder ända ut till lokala projekt. Våra operativa och mobila team har unik specialistkompetens och lång erfarenhet av förebyggande skydd och fuktrelaterade problem i olika konstruktioner. Vi skyddar betong i extremt utsatta miljöer som tillverkningsindustri, biogasanläggningar, tvätthallar, lantbruk, reningsverk och kraftverk. Oavsett vilket problem ni står inför finns det en lösning. Våra specialister hjälper er att hitta den.

Framtidens ytskydd och fuktskydd – med ursprung i Nordsjön

Den miljövänliga teknologin vi arbetar med utvecklades ursprungligen under 1970-talet i samband med konstruktionen av de norska betong-oljeplattformarna, Condeep. Plattformarna står väl skyddade i Nordsjöns bistra klimat än i dag. Sedan början av 1990-talet har vi utvecklat tekniken ytterligare till de världsledande produkter för impregnering och hydrofobering av betong vi nu arbetar med. Våra silikatbaserade, miljövänliga produkter används i dag i många olika sammanhang för att förlänga livslängden och sänka underhållskostnaderna för såväl gamla som nya betong- och tegelkonstruktioner.

Vill ni ha ett hållbart och kostnadseffektivt resultat? Låt oss hitta orsaken till problemet

Ett gott resultat kräver rätt åtgärder och ett väl utfört förarbete. Vi börjar därför alltid med att identifiera orsakerna till problemen. Därefter lämnar vi en rekommendation om behandling och andra åtgärder som löser ert problem. Rengöring, sanering, reparationer och impregnering – vi vet vad som krävs. Tillsammans med våra auktoriserade entreprenörer utarbetar vi långvariga och kostnadseffektiva skydd. Vi tror inte på att behandla symtom. Vi löser hellre orsaken till problemen.

Behöver ni hjälp? Kontakta oss för en inledande, kostnadsfri konsultation.