TESTKIT FÖR VATTENABSORPTION, KARSTEN TEST


Karsten testet är en väl beprövad och tillförlitlig metod för att i fält mäta fuktupptagning i betong, tegel, bruksfogar, puts, natursten och andra mineraliska material. Det är en oförstörande provning enligt Karsten metoden och simulerar slagregn i dubbel orkanstyrka (157 km/h). Kittet är framtaget för entreprenörer, konsulter och fuktsakkunniga som vill prova mineraliska material före och efter tex. omfogning av tegelfasader, impregnering eller hydrofobering.
Testet utförs genom att graderade glasrör monteras och tätas med plastilin mot underlaget. Rören fylls därefter med vatten som bildar en vattenpelare mot underlaget. Vattenabsorptionen avläses regelbundet mot skalan över en bestämd tidsperiod. Mätprotokoll och manual med gränsvärden (DIN 1048/4117) för olika material och impregnerade och hydrofoberade underlag medföljer.DETTA INGÅR I VÄSKAN:


• 3 Glasrör för vertikala ytor (väggar, murar)
• 3 Glasrör för horisontala ytor (golv, tak)
• 1 laboratorieflaska för vatten
• 1 m grön plastiline (fästmassa på rulle)
• 1 Vattenfast filtpenna
• Manual inkl. mätprotokoll

Kan beställas separat:
• Vertikala rör (vägg)
• Horisontala rör (golv)
• Plastiline blå - 250 gr paket, för torrt underlag
• Plastiline grön - 1 meter på rulle - för torrt och fuktigt underlag

ANDVÄNDNING:


• Vatten/klorid upptagning i garagegolv, före/efter impregnering
• Tegelstenar på fasad, före/efter hydrofobering
• Tegelfogar, före/efter omfogning
• Tegelfogar, före/efter hydrofobering
• Putsade väggar