Betongskydd för reningsverk

I reningsverk och pumpstationer hanteras ämnen som är skadliga för både människa och miljö. Anläggningen som består till större delen av betong tar själv mycket stryk i denna tuffa miljö.

Miljövänlig betongimpregnering för tätning och skydd av bassänger

Innehållet i reningsverksbassänger är aggressivt både mot betong och underliggande armering. Med våra produkter och metoder för betongimpregnering tätas bassängerna och konstruktionen skyddas mot både urlakning av betongen, kemiska angrepp och mekanisk nötning från stora vattenmängder i rörelse.

Med skydd av vår långtidsverkande djupimpregnering Innerseal och Innerseal Plus(+) förebyggs problem med både urlakad betong och armeringskorrosion, och förlänger därmed livslängden anläggningen markant. Våra produkter är framtagna för att täta och skydda betong i extremt utsatta miljöer. De är miljövänliga, helt fria från gifter/VOC och är godkända för användning i direktkontakt med dricksvatten, men skyddar samtidigt konstruktionen mot bland annat en mängd kemikalier som syror, salter, lösningsmedel, alkoholer och oljor.

Bilderna nedan är några av våra projektreferenser;
- Norge, Bergens nya reningsverk, 50.000 m2 behandlad betong
- Marocko, Casablancas nya reningsverk, 24 km avlopps-pipeline
- Tyskland, Vattenfall Schwartze Katze kolkraftverk, reningsbassänger

 

Klicka på en bild för bildspel / projektinformation.