Betongimpregnering av hamnar, tunnlar, broar, kärnkraftverk

Betong används i många sammanhang där höga krav ställs på hållfasthet, kostnadseffektivitet och lång livslängd. Med Komsols miljövänliga silikatteknik för betongimpregnering står konstruktionen skyddad och oskadd i decennier.

Impregnering av betongkonstruktioner för längre livslängd

Infrastruktur är ett stort område som rymmer många olika konstruktionstyper. Tunnlar, broar, plattformar, fundament; var och en av dessa med sina unika utmaningar och problem. En gemensam nämnare är att de alla behöver ha mycket lång livslängd. Infrastrukturella projekt av den här typen är långsiktiga, kostsamma investeringar som dessutom fyller väldigt viktiga samhällsfunktioner. Det är här betongimpregnering kommer in i bilden.

Silikatbaserad teknik för skydd av betong i utsatta miljöer

När man på 1970- och 1980-talen byggde Condeep-plattformarna för oljeutvinning i Nordsjön skyddades betongfundamenten med en avancerad silikatteknik. Det har bidragit till att plattformarna står kvar idag helt oskadda, så här fyrtio år senare. Och trots denna extremt utsatta miljö mitt ute i Nordsjön är skyddet fortfarande aktivt! Denna silikatteknik har vi förvaltat och vidareutvecklat genom vår djupimpregnering, Innerseal.

Men tittar vi på betongfundament och pelare i dagens hamnar så står de i regel helt oskyddade. Därmed har många av dessa konstruktioner också omfattande skador, som är både är komplicerade och mycket kostsamma att reparera. Eftersom den silikatteknik Innerseal betongimpregnering bygger på har provats ut i 40 år i en extrem klorid- och väderutsatt miljö vågar vi garantera en bibehållen skyddsfunktion över lång tid. Det kallar vi långsiktigt.

 

Klicka på en bild för bildspel / projektinformation.