TESTER OCH CERTIFIKAT

Generella tester och certifikat är utfärdade av institut och myndigheter som testat CONTROLL® produkter.  Vi utför även projektspecifika tester för att kunna estimera effekt och förväntat resultat på ett specifikt underlag. Kontakta oss info@komsol.se och begär önskad rapport eller för mer information om projektspecifika tester.

 

 

PRODUKTIONSKONTROLL

 


Certifierad produktionskontroll enligt Europeiska Rådsdirektivets SYSTEM 2+ Produktionskontrollen är en förutsättning för att CE-märkta produkter skall erhålla System 2+ och därmed få användas på fastigheter, infrastruktur och konstruktioner inom EU av "betydande" värde. Certificate Production Control 2_PlusPRESTANDA

 


EN 1504-2, System 2+, Produkter och system för skydd och reparation – Ytskyddsprodukter för betong.
Innerseal och Innerseal Plus(+) klarar kraven för Impregnering med mycket god marginal och är CE-märkta enligt system 2+. CE-märkning är ett lagkrav inom hela EU för ytskyddsprodukter (impregnering, hydrofobering och ytskikt) för betong. System 2+ är ett absolut krav om produkten skall användas på konstruktioner. Prestandadeklarationer finns att ladda ner under respektive produkt under rubriken DOKUMMENTATION.

Nordtest NT-Build 492 / Life-365 - Beräknad livslängd för kloridutsatt armerad betong
Innerseal har testats för skydd mot klorider enligt nordiska NT-Build 492. Värdena tas sedan in som parametrar i den internationellt vedertagna programvaran Life-365 som beräknar betongkonstruktioners livslängd. Resultatet visar att en Innerseal behandling ger armerad betong 3 ggr längre livslängd. Rapporten skickas på begäran.

Kemikalieresistens / syratest DIN 11622-2 för biogas och ensilage silos
På världens största Biogasmarknad har den tyska staten, försäkringsbolag och finansierande banker satt höga krav på kemikalieresistens i biogassilos. Skyddande produkter måste genomgå ett testförfarande enligt DIN 11622-2 där behandlad betong utsätts för en hög koncentration av smörsyra, ättiksyra och mjölksyra under 3 månader. Innerseal klarade testet utan anmärkning. Original dokumentationen är på tyska men vi har översatt det till svenska, engelska och spanska. Rapporten skickas på begäran.
Användning i kärnkraftverk
Innerseal har testats och godkänts av Vattenfall med klassning: GREEN-2, vilket innebär att det får användas överallt i kärnkraftverken och att överskott skall samlas upp. INNERSEAL ingår i ett flerårigt projekt i Forsmark för att skydda och förlänga livslängden av betongen i WetWell (reaktorinneslutningen) och kylkanalerna.

Fuktskydd Tegel
Tekniska Universitetet i München har provat vattenupptagning i tegel. En kombinationsbehandling med Innerseal och Topseal minskade absorptionsförmågan med 20 ggr. Rapporten skickas på begäran.

Återstärkning och betongrehabilitering
Imasalab har testat pH i gammal urlakad betong och påvisat att Innerseal ökar pH signifikant, i provfallet från 8,8 till 10,1. Denna ökning innebär att rehabilitering istället för rivning kan vara ett bra alternativ. Testet visar också att förebyggande underhåll med Innerseal inte bara är viktigt utan också mycket lönsamt.
 

 

MILJÖ

 


Rekommenderas: Innerseal, Innerseal Plus och Topseal.
Byggvarubedömningen har samlat de största svenska fastighetsägarna att enas kring en standard och ett system. Tillsammans ställer de krav på och tar ansvar för ett hållbart, miljövänligt byggande här och nu och för framtida generationer.

Rekommenderas/Accepteras: Innerseal, Innerseal Plus och Topseal.
SundaHus Miljödata utför hälso- och miljöbedömning av varor för svenska bygg- och fastighetssektorn vid ny- och ombyggnation samt drift. Bland kunderna finns privata fastighetsbolag, kommunala och statliga fastighetsbolag, landsting, konsulter och entreprenörer. Betygsskalan är från A till D, där A och B är accepterade.

Analys av giftigt/miljö farligt innehåll: 0% VOC
Tyska ECO-Institute utför kemisk analys av färdiga produkter och söker efter Cancerogena, mutagena, reproduktionsskadliga flyktiga organiska ämnen. Resultaten är helt utan anmärkningar. Rapporten är på tyska och skickas på begäran.

 

DRICKSVATTEN

 


EN ISO 12873-2: 2005 (EU-standard)
Innerseal och Innerseal Plus har laboratorietestats och godkänts för direktkontakt med dricksvatten upp till 70oC. Rapporten skickas på begäran.

Direktkontakt med dricksvatten
Norska Folkhälsoinstitutet utförde toxikologiska utredningar av material som kommer i kontakt med dricksvatten. ”Folkhälsoinstitutet genomförde en hälsomässig utredning av Innerseal, och fann att det inte fanns några toxikologiska problem med att använda produkten i kontakt med dricksvatten.” Rapporten skickas på begäran.

Direktkontakt med dricksvatten
Norska Miljöstyrelsen försäkrar att användningen av Innerseal för tätning av betongskador i vattenförsörjningen inte medför några kvalitets- eller hälsomässiga försämringar av vattenkvalitén. Rapporten skickas på begäran.