Impregnera betong och tegelpannor och förläng takets livslängd

Regn i kombination med luftföroreningar skadar takmaterial som tegel och betong. Med hjälp av impregnering kan man förlänga takets livslängd och skydda underliggande konstruktion mot fuktrelaterade skador.

Impregnera tak med tegelpannor och betongpannor – motverka mossa, vittring och läckage

Takpannor av tegel och betong behöver skyddas mot både vatten och sura föroreningar, annars börjar de snart lakas ur och vittra sönder. Både tegel och betong är kraftigt absorberande material. Med fukten följer nedbrytande föroreningar och risk för frostsprängning. Fuktmättade tegel- och betongpannor är också en gynnsam miljö för mossa och alger. Sådan påväxt skapar i sig en sur miljö, som påskyndar nedbrytningen av takpannorna ytterligare. Har du mossa på taket kan rötterna också tränga ned och orsaka större hål i pannorna, och på så vis orsaka punktläckage. Med hål rakt ned till läkt och papp har du snart ett läckande tak och en fuktskadad vind.

Topseal impregnering – fuktskydd för tegel- och betongpannor

Genom att först tvätta taket och sedan impregnera takpannorna med Topseal får man ett rent, snyggt och tätt tak som står emot både fukt och föroreningar. Impregneringen ger ett långtidsverkande skydd som ändå låter takpannorna andas. Vittringsprocessen upphör och vattnet stängs ute, vilket också gör att mossa och alger inte trivs på samma sätt. Impregneras taket med Topseal fördubblas takets livslängd, och man slipper rensa hängrännor från mossa och sand.

Betongimpregnera platta tak – undvik fukt/vattenskador

På platta tak är vattenansamlingar vid nederbörd ett vanligt problem. Platta tak förses oftast med ett elastiskt tätskiktsmembran, men det händer alltför ofta att tätskiktet ändå läcker i skarvar och genomföringar, skadas av UV-strålning eller mekaniskt. Den underliggande betongen absorberar då stora mängder vatten, som sedan blir kvar i materialet då det överliggande tätskiktet inte släpper ut fukt. Fukten sprider sig i stället vidare i takkonstruktionen och orsakar fuktskador och på sikt även armeringskorrosion/armeringssprängning.

Innerseal djupimpregnering – permanent fuktskydd som andas

Genom att impregnera betongen med Innerseal djupimpregnering innan tätskiktet läggs skyddas det platta taket från framtida fuktskador. Skulle tätskiktet läcka gör impregneringen att betongen ändå står emot vatten. Därmed undviks allvarliga skador i konstruktionen och i interiören.

 

Klicka på en bild för bildspel / projektinformation.